Termeni si Conditii Generale

TERMENI ȘI CONDIȚII COMERCIALE GENERALE DE VÂNZARE DE BUNURI ȘI SERVICII Arcoore cu sediul în Wrocław

ARTĂ. 1. DISPOZIȚII GENERALE

1. Acesti Termeni si Conditii Generale (CG) au fost stabiliti in baza art. 384 și actele ulterioare din Codul civil – text consolidat: Jurnal din Legile din 2014, pct 121 – (CC).
2. GTC se aplică contractelor de vânzare de bunuri și servicii încheiate de Arcoore Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Wrocław, adresa: ul. Piękna 58/17, 50-506 Wrocław, numărul NIP: 899-292-67-49, KRS 0000974548, REGON 522149809, intrat la Judecătoria Wrocław – Fabryczna din Wrocław, capitalul secției economice a 6-a, registrul național 5.000 PLN (Vânzător) cu contractanții (Cumpărători) care încheie aceste acorduri exclusiv în scopuri legate direct de activitatea lor comercială și Arcoore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Wrocław, adresa: ul. Piękna 58/17, 50-506 Wrocław, numărul NIP: 899-287-90-27, KRS 0000838811, REGON 385957047, intrat la Judecătoria Wrocław – Fabryczna din Wrocław, capitalul secției economice a 6-a, registrul național 5.000 PLN (Vânzător) cu contractanții (Cumpărători) care încheie aceste acorduri exclusiv în scopuri legate direct de activitatea lor comercială.
3. La plasarea unei comenzi, cumpărătorul declară că are calitatea de întreprinzător, indicând și datele de înregistrare în conformitate cu Registrul Tribunalului Național sau CEiDG.
4. Aceste CG nu se aplică persoanelor fizice – consumatori.
5. CGC sunt disponibile pe site-ul www.arcoore.ro și pot fi trimise la adresa Cumpărătorului în formă electronică sau hârtie la cererea Cumpărătorului.
6. Se presupune că semnarea contractului sau plasarea unei comenzi de către Cumpărător și acceptarea bunurilor sau serviciilor livrate înseamnă acceptarea și acceptarea CGC fără rezerve.
7. În cazul în care Cumpărătorul rămâne în relații comerciale permanente cu Vânzătorul și CG au fost acceptate de către Cumpărător în modul indicat la art. 1 § 6 din CGA, se presupune că acestea vor fi aplicate pe toată durata raporturilor comerciale permanente ale părților.
8. Bunurile care fac obiectul vânzării sunt destinate sistemelor de răcire cu lichid, aer, ulei și evacuare, aceasta fiind valabilă atât pentru produsele regenerate, cât și pentru cele fabricate de Vânzător. Scopul detaliat, descrierea funcționalității și metoda de utilizare a bunurilor sunt incluse în descrierea relevantă atașată bunurilor achiziționate sau disponibilă pe site-ul Vânzătorului www.arcoore.com.
9. Cumpărătorul este obligat să verifice caracterul adecvat al bunurilor și/sau serviciilor comandate pentru utilizarea prevăzută.
10. Cuvântul și marca grafică „arcoore” este o marcă înregistrată a Vânzătorului, iar Cumpărătorul este autorizat să utilizeze această marcă într-un mod legal. În special, Cumpărătorul nu are dreptul să modifice, să înlăture sau să acopere această marcă comercială plasată pe bunurile achiziționate de la Vânzător.
11. GTC nu reglementează aspecte legate de acordarea de licențe a produselor de către Vânzător pentru produsele deținute de Vânzător și nici probleme legate de transferul drepturilor de autor de proprietate asupra acestor produse sau programe sau drepturi aferente acestora.

ARTĂ. 2. ÎNCHEIEREA ACORDULUI

1. Orice informatie comerciala de natura publicitara si de marketing, indiferent de forma acestora, nu constituie oferta in sensul prevederilor Codului civil.
2. Contractul se încheie prin semnarea de către ambele părți a textului contractual negociat în comun sau prin depunerea, acceptarea și convenirea asupra ofertei prevăzute la art. 2 § 4 – § 9 din GTC.
3. Contractul încheiat prin semnarea de către ambele părți a textului contractual negociat în comun este valabil de la data semnării contractului sau de la o altă dată indicată în prezentul contract de către părți.
4. Încheierea unui contract prin transmiterea, acceptarea și acceptarea unei oferte necesită ca Cumpărătorul să transmită de fiecare dată Vânzătorului în scris – prin fax sau e-mail o comandă în care să se specifice prețul, tipul și cantitatea bunurilor comandate și/sau tipul și domeniul de aplicare al serviciilor și data livrării și/sau executării acestora. Se presupune că comanda este plasată și semnată de o persoană autorizată să plaseze comenzi în numele Cumpărătorului. Prevederile art. 9 § 2 din GTC se aplică în mod corespunzător.
5. Pentru a fi valabilă, fiecare comandă trebuie confirmată imediat, în cel mult 5 zile lucrătoare, de către o persoană autorizată să reprezinte Vânzătorul, în scris – prin fax sau e-mail cu confirmarea acceptării tuturor condițiilor indicate în comanda, în special data livrării bunurilor și/sau serviciilor și prețurile. Prevederile art. 9 § 2 din GTC se aplică în mod corespunzător.
6. Cumpărătorul nu poate anula sau modifica o comandă confirmată corespunzător fără acordul Vânzătorului.
7. Orice modificare a termenilor comenzii necesită ca procedura indicată la § 4 și § 5 să fie valabilă.
8. Contractul se încheie atunci când Vânzătorul trimite confirmarea comenzii, cu excepția situației descrise la § 7.
9. În cazul indicat la art. 6 § 4, contractul se incheie in momentul in care Vanzatorul primeste confirmarea comenzii care contine pretul curent al bunurilor si/sau serviciilor comandate.
10. Vanzatorul nu este responsabil pentru consecintele erorilor facute in continutul comenzii plasate de Cumparator.
11. Cumpărătorul nu poate, fără acordul scris al Vânzătorului, să cedeze către terți drepturile care decurg din contractul încheiat de vânzare de bunuri și/sau servicii.

ARTĂ. 3. TERMENE LIMITĂ DE FINALIZARE COMENZI

1. Termenul limită de executare a comenzii începe la data indicată în contract sau confirmarea comenzii.
2. Datele de livrare și/sau executare a comenzii și alte condiții de vânzare se pot modifica, de asemenea, după ce Cumpărătorul plasează o comandă de bunuri și/sau servicii, în special ca urmare a unui caz de forță majoră și a altor circumstanțe independente de controlul Vânzătorul, precum și ca urmare a schimbărilor în situația pieței și a condițiilor comerciale actuale legate, printre altele, de relațiile Vânzătorului cu entitățile cooperante în sfera executării contractelor de către Vânzător. Cumpărătorul va fi informat imediat cu privire la modificarea datei de livrare și/sau executare a comenzii și a altor condiții de vânzare.

ARTĂ. 4. LIVRARE, COLECTARE DE BUNURI ŞI/SAU SERVICII, RECLAMAŢII

1. Marfa se ridica in depozitul Vanzatorului, pe cheltuiala si riscul Cumparatorului.
2. In cazul in care transportul bunurilor comandate este organizat de Cumparator, transportatorul ales de acesta trebuie notificat si aprobat de catre Vanzator inainte de expediere. Costul transportului este suportat de Cumpărător.
3. Se presupune ca livrarea bunurilor se face in momentul in care acestea sunt predate Cumparatorului sau transportatorului indicat de acesta.
4. Se presupune că acest serviciu este efectuat în momentul în care Cumpărătorul semnează documentul de transfer.
5. Cumpărătorul este obligat să ridice bunurile și/sau serviciile comandate. Necolectarea bunurilor și/sau serviciilor nu îl eliberează pe Cumpărător de obligația de a plăti întregul preț.
6. La momentul primirii transportului organizat de Vanzator, Cumparatorul este obligat sa verifice cu atentie starea ambalajului exterior in prezenta curierului. În cazul în care Cumpărătorul constată daune externe la expediere sau rezerve în ceea ce privește cantitatea mărfurilor livrate sau conținutul transportului, Cumpărătorul trebuie să întocmească un raport de avarie în prezența curierului, care să includă descrierea și fotografiile transportului. Dintre cele două exemplare identice semnate de curier, unul trebuie trimis Vânzătorului, celălalt rămâne la Cumpărător. În acest caz, bunurile sunt returnate Vânzătorului pentru a începe procedura de reclamație cu transportatorul.
7. Cumparatorul poate depune o reclamatie cantitativa Vanzatorului in termen de 3 zile de la data primirii marfii. Daca se ia in considerare, Vanzatorul va suplimenta cantitatea de marfa in cel mai scurt timp posibil, pe cheltuiala proprie.

ARTĂ. 5. TRANSFERUL RISCULUI ȘI REZERVAREA PROPRIETĂȚII

1. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii trece la Cumpărător la predarea mărfii cărăuşului, dar cel mai târziu atunci când mărfurile părăsesc depozitul Vânzătorului.
2. Bunurile rămân proprietatea Vânzătorului până la plata integrală a prețului rezultat din factura de vânzare emisă de Vânzător pentru acest bun.
3. Cumpărătorul este obligat să manipuleze în mod corespunzător bunurile și să încheie, pe cheltuiala sa, un contract de asigurare integrală împotriva incendiilor, inundațiilor, furtului, distrugerii sau avariei.
4. In cazul in care este necesara efectuarea unor lucrari de intretinere sau inspectie, Cumparatorul este obligat sa efectueze aceste lucrari in timp util pe cheltuiala proprie.
5. Cumpărătorul nu poate greva bunurile cu niciun drept față de terți.
6. Cumpărătorul este obligat să informeze imediat Vânzătorul cu privire la procedurile de executare împotriva Cumpărătorului, în cursul cărora bunurile pot fi sechestrate de către autoritatea de executare.

ARTĂ. 6. PRET SI REGULI DE PLATA

1. Vanzarea de bunuri si/sau servicii are loc conform preturilor aplicabile la data confirmarii comenzii incluse in lista de preturi a Vanzatorului. În cazul în care lista de prețuri nu include bunurile și/sau serviciile acoperite de comanda dată, vânzarea are loc la prețul convenit de comun acord în scris.
2. Prețurile indicate în lista de prețuri sau convenite de părți sunt valabile numai pentru executarea unei anumite comenzi, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris.
3. Toate prețurile stabilite și puse la dispoziție de către Vânzător sunt prețuri nete.
4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile specificate în lista de prețuri în cazul modificărilor cursurilor de schimb și al altor factori care afectează prețul. În acest caz, Cumpărătorul va fi informat în confirmarea comenzii despre prețul curent al bunurilor și/sau serviciilor comandate.
5. Forma de plata este transferul bancar in contul Vanzatorului indicat pe factura, numerar si ramburs. Costurile bancare sunt suportate exclusiv de Cumpărător.
6. Termenele și alte termene de plată convenite în temeiul art. 2 GTC.
7. Momentul plății prețului este primirea de fonduri în contul Vânzătorului.
8. În cazul unei întârzieri la plata prețului, Vânzătorul are dreptul de a percepe dobândă legală și de a suspenda livrarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor până la întregul preț plus dobânda legală datorată pentru perioada de întârziere în plata este plătită.
9. Este exclusă posibilitatea Cumpărătorului de a efectua deduceri de creanțe din creanțele rezultate din contractele încheiate cu Vânzătorul.

ARTĂ. 7. GARANȚIE

1. Specificațiile materialelor, certificatele sau rezultatele testelor menționate în documentele comerciale nu constituie o asigurare cu privire la calitatea mărfurilor și/sau serviciilor. Această rezervă se aplică și publicațiilor sau declarațiilor publice ale Vânzătorului referitoare la calitatea mărfurilor.
2. O cerință necesară pentru a depune reclamații în garanție este efectuarea imediată de către Cumpărător a unei inspecții tehnice a vehiculului într-un centru de service autorizat pentru un anumit vehicul, confirmarea funcționării corecte a motorului după instalarea recirculatorului sau a altei piese achiziționate și furnizarea unui protocol de la o astfel de examinare, adică o imprimare completă a diagnosticului către Arcoore/Arcoore Parts prin e-mail sau prin poștă în termen de 7 zile de la data executării acesteia. Confirmarea ITV trebuie să includă numărul VIN al vehiculului. Confirmarea examenului tehnic trebuie furnizată în poloneză sau engleză.
3. În cadrul garanției, Vânzătorul se obligă să repare în mod gratuit defectele fizice și deteriorarea mărfurilor cauzate de Vânzător, raportate în scris în termen de 14 zile lucrătoare de la data livrării acestora către Vânzător.
4. Garanția este valabilă pe o perioadă de 12 luni de la data primirii mărfii de către Cumpărător, cu excepția cazului în care condițiile de garanție anexate mărfurilor prevăd altfel.
5. Reclamațiile în temeiul garanției pot fi făcute numai după prezentarea Vânzătorului cu un card de garanție completat corespunzător, împreună cu dovada achiziției bunurilor. Metoda de realizare a revendicărilor de garanție este determinată de Vânzător.
6. Înainte de a expedia către Vânzător bunurile care fac obiectul revendicărilor de garanție, Cumpărătorul este obligat să contacteze Vânzătorul pentru a verifica deteriorarea de către consultanții tehnici, sau pentru a determina modalitatea de livrare a mărfurilor către Vânzător.
7. În termen de 14 zile de la data primirii unei cereri de garanție depuse în mod corespunzător, Vânzătorul va notifica Cumpărătorul despre modalitatea de soluționare a acestei reclamații și despre data reparării bunurilor.
8. Vânzătorul poate sustrage respectarea termenului limită pentru executarea cererilor de garanție dacă există întreruperi în activitatea sa din cauza restricțiilor de import/export și/sau a altor reglementări legale sau a altor circumstanțe imprevizibile.
9. Garanția nu acoperă:

a.) daune și defecțiuni care nu sunt cauzate din vina Vânzătorului, și cauzate în special de: descărcări atmosferice, inundații cu lichide, impacturi mecanice, tensiune incorectă de alimentare sau alți factori externi;

b.) defecte rezultate din transportul, depozitarea si folosirea necorespunzatoare, in special folosirea marfii contrara destinatiei lor;

c.) uzura rezultată din utilizarea normală a bunurilor;

d.) vicii apărute cu încălcarea cerinței prevăzute la art. 7 §2 din acești termeni și condiții generale pentru cumpărarea și vânzarea serviciilor Arcoore.

e.) purtând în mod natural componente de recirculare a gazelor de eșapament sub formă de supapă de accelerație și supapă de reglare a gazelor de eșapament (clapet antiretur).

10. Garanția expiră în cazul încălcării termenilor acesteia, în special atunci când:

a.) cardul de garanție sau dovada de cumpărare a bunurilor sunt incompatibile între ele sau este imposibil de citit datele conținute în acesta sau dacă conținutul acestora a fost modificat în vreun fel;

b.) alte persoane decât Vânzătorul au intervenit asupra bunurilor, în special alterate, alterate, reparate;

c.) sigiliul de garanție a fost îndepărtat de o altă entitate decât Vânzătorul din bunurile în care a fost aplicat

d.) data autocolantului de garanție a fost înlăturată sau este imposibil să se citească în mod clar data autocolantului de garanție de pe bunurile în care a fost aplicat

e.) recirculatorul s-a supraîncălzit din cauza depășirii temperaturii maxime de 100 °C, așa cum este indicată de eticheta de temperatură certificată, ireversibilă de pe recirculator.

11. Răspunderea Vânzătorului în temeiul garanției este limitată la perioada de garanție menționată mai sus și este limitată la valoarea bunurilor determinată în funcție de prețul de vânzare cu amănuntul sugerat de Vânzător în ziua cumpărării și nu include dreptul de a cere rambursarea de beneficii pierdute din cauza defectelor dispozitivului, în special include compensarea pentru pierderea de timp, incapacitatea temporară de a utiliza bunurile, inconveniente și legate de apariția cererilor de garanție, inconveniente sau costuri.
12. După expirarea perioadei de garanție, toate reparațiile efectuate de Vânzător sunt plătibile. Garanția de trei luni a Vânzătorului se aplică reparațiilor post-garanție. Costul livrării mărfurilor pentru reparație este suportat de Cumpărător.
13. Garantia este exclusa.

ARTĂ. 8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

1. Orice răspundere a Vânzătorului față de Cumpărător și terți este exclusă în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.
2. Este exclusă răspunderea delictuală și contractuală a Vânzătorului față de Cumpărător și terți, sub rezerva prevederilor obligatorii ale Codului civil.
3. Vânzătorul nu este răspunzător în special pentru daunele cauzate de funcționarea necorespunzătoare sau neprofesională, asamblarea sau punerea în funcțiune necorespunzătoare de către Cumpărător sau terți, uzura normală, utilizarea incorectă sau neglijentă și, în special, pentru consecințele modificărilor neprofesionale întreprinse fără acordul Vânzătorului sau lucrările de reparații efectuate de Cumpărător sau terți.
4. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru deficiențele funcționale ale bunurilor care rezultă din alegerea greșită a dispozitivelor sau din proiectarea sau instalarea necorespunzătoare a sistemului de către Cumpărător, care trebuie să citească cu atenție și să verifice dacă funcționalitățile oferite de bunurile vânzătorului corespund nevoilor acestuia înainte efectuarea achiziției.
5. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru pretențiile terților care apar în legătură cu utilizarea bunurilor de către Cumpărător sau pentru utilizarea bunurilor de către terți neautorizați în detrimentul Cumpărătorului.
6. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru nicio obligație a Cumpărătorului față de terți.
7. În cazul în care un terț inițiază o acțiune în justiție împotriva Vânzătorului cu o pretenție privind daunele suferite de acea persoană în legătură cu bunurile și/sau serviciile, atunci Cumpărătorul se obligă să se alăture procedurii judiciare din partea Vânzătorului, dacă legea îi permite și sprijină Vânzătorul în cursul unor astfel de proceduri și plătește toate sumele aferente acestor proceduri, inclusiv daune, cheltuieli judiciare și costuri de reprezentare legală etc.
8. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru neobținerea de către Cumpărător a oricăror permise cerute de lege.

ARTĂ. 9. RETURNAREA MĂRFURII

1. Este permisa returnarea bunurilor achizitionate in termen de 7 zile in conditiile stabilite mai jos.
2. Numai bunurile pot fi returnate: a.) în starea inițială (Starea originală), adică bunurile intacte în starea în care au fost eliberate din depozitul Vânzătorului; b.) într-o stare care să permită restaurarea la starea inițială, cu toate costurile legate de restabilirea la starea inițială acoperite de Cumpărător.
3. Notificarea mărfurilor pentru returnare împreună cu motivul returului trebuie făcută prin e-mail la adresa office@arcoore.com sau prin poștă tradițională la adresa sediului social al companiei. Baza pentru declanșarea procedurii de retur este dovada originală de cumpărare – o factură cu TVA, iar livrarea acesteia către Vânzător necesită acordul prealabil al acestuia exprimat în formă electronică.
4. Vânzătorul va demara procedura de returnare a bunurilor imediat după transferul acesteia de către Cumpărător și va fi finalizată în cel mult 30 de zile de la data primirii acesteia.
5. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a refuza acceptarea returnarii marfii daca: a.) nu este posibila readucerea bunurilor la starea initiala; b.) bunurile au fost retrase din oferta Vanzatorului (oferta curenta de produse este lista de preturi a Vanzatorului publicata pe www.arcoore.com. c.) bunurile au fost fabricate intr-o varianta speciala care nu face obiectul rotatiei standard de produse.
6. Decizia finală cu privire la acceptarea sau refuzul de a returna bunurile este luată de către Vânzător, în termenul specificat la § 4, despre care îl anunță pe Cumpărător prin mijloace electronice.
7. Cu excepția cazului în care returnarea mărfurilor este din vina Vânzătorului, costurile aferente transportului bunurilor la depozitul Vânzătorului la adresa sediului său social vor fi suportate de Cumpărător.
8. Bunurile trimise fără îndeplinirea cerințelor menționate la §2 și §3 din prezentul articol nu vor fi acceptate în depozitul Vânzătorului și vor fi returnate Cumpărătorului pe cheltuiala acestuia.
9. Daca sunteti de acord sa returnati marfa, aceasta va fi decontata cu factura corectiva. În cazul în care se emite o factură pentru repunerea bunurilor în starea inițială, suma returnată Cumpărătorului va fi redusă cu valoarea acestor costuri.

ARTĂ. 10. CORESPONDENŢĂ – ADRESA

1. Părțile se angajează să își notifice reciproc fiecare schimbare de adresă. În cazul în care cealaltă parte nu este înștiințată schimbarea adresei, corespondența livrată la adresa indicată anterior se consideră livrată și produce toate efectele juridice cuprinse în aceasta.
2. Orice corespondență dintre Vânzător și Cumpărător prin e-mail este considerată a avea efecte juridice, cu condiția ca mesajul să conțină următoarele elemente: adresa de e-mail a expeditorului, data și ora trimiterii mesajului, numele și prenumele expeditorului. Mesajele anonime vor fi considerate nevalide.

ARTĂ. 11. CONFIDENTIALITATE / SECRET COMERCIAL

1. Fără acordul Vânzătorului, Cumpărătorul nu are dreptul de a dezvălui către terți orice informații acoperite de secrete comerciale și obținute ca urmare a contactelor de afaceri.
2. Orice informații și materiale (Informații confidențiale) furnizate Cumpărătorului de către Vânzător și care nu sunt disponibile publicului ar trebui tratate ca confidențiale, în special se referă la date privind soluțiile tehnice utilizate de către Vânzător, coduri, documentații legate de părți. contacte comerciale, informatii despre contractori, situatia economica si juridica a Vanzatorului.
3. Cumpărătorul este obligat să împiedice dezvăluirea Informațiilor Confidențiale de către angajații, asociații, partenerii actuali și viitori, precum și după încetarea raportului de muncă (încetarea cooperării cu Cumpărătorul).
4. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Cumpărătorul este obligat să restabilească imediat statutul juridic, precum și să prevină încălcări ulterioare ale Informațiilor Confidențiale.
5. Cumpărătorul se obligă să: a.) să utilizeze Informațiile Confidențiale numai într-o manieră conformă cu GTC; b.) să păstreze secrete orice Informație Confidențială, să nu le dezvăluie sau să le transfere către terți; c.) ia toate măsurile pentru a asigura securitatea Informațiilor Confidențiale.
6. Obligația de confidențialitate nu se aplică dacă:

a.) Informațiile confidențiale sunt sau au devenit cunoscute public altfel decât ca urmare a unei încălcări a GTC;

b.) Informațiile Confidențiale au fost cunoscute anterior Cumpărătorului din alte surse, ceea ce va fi demonstrat dincolo de orice îndoială, atât în ​​ceea ce privește momentul, cât și sursa obținerii Informației Confidențiale;

c.) obligația de a dezvălui Informații Confidențiale către terți rezultă din legea aplicabilă. Cumpărătorul este obligat să informeze imediat Vânzătorul cu privire la primirea solicitării mai sus menționate, cu excepția cazului în care dezvăluirea acestor Informații Confidențiale este interzisă prin lege sau prin decizia entității care solicită dezvăluirea Informațiilor Confidențiale. Notificarea menționată mai sus trebuie trimisă, dacă este posibil, înainte de a dezvălui Informațiile Confidențiale entității autorizate să depună o astfel de solicitare;

d.) Cumpărătorul care dorește să dezvăluie Informații Confidențiale trebuie să aibă consimțământul scris al Vânzătorului, specificând domeniul de aplicare și subiectul consimțământului.

7. Obligația de confidențialitate se aplică pe termen nelimitat. Executarea sau încetarea raportului juridic dintre Părți în orice alt mod nu încetează obligațiile descrise în prezentul alineat.

ARTĂ. 12. FORTA MAJORA

Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor din contractul de vânzare de bunuri și/sau servicii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor este cauzată de circumstanțe independente de controlul Vânzătorului, în ciuda exercitării datorate. diligenţă (forţă majoră). Circumstanțele la care se face referire în teza de mai sus sunt în special: acțiuni ale forțelor naturale, tulburări în viața colectivă, inclusiv greve și revolte, acțiuni oficiale, livrări cooperante nerealizate de la furnizorii Vânzătorului și alte evenimente imprevizibile, inevitabile și grave. Apariția unor astfel de evenimente eliberează Vânzătorul de obligația de a îndeplini obligațiile din contractele încheiate pe durata perturbării și în măsura impactului acesteia. Vânzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul despre situație cât mai curând posibil și să facă tot ce îi stă în putere pentru a-și îndeplini obligațiile bazate pe principiul bunei-credințe, în măsura în care condițiile situației o permit.

ARTĂ. 13. DATE PERSONALE

1. Cumpărătorul este de acord să furnizeze Vânzătorului datele sale personale și să le prelucreze numai în scopul raporturilor juridice reglementate de CGA, în conformitate cu Legea din 29 august 1997 (text consolidat, Jurnalul de Legi din 2002, nr. 101, pct. 926, cu modificările ulterioare) privind protecția datelor cu caracter personal.
2. Cumpărătorul are dreptul de a accesa datele sale personale și dreptul de a le corecta. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Cumpărător este voluntară.
3. Vânzătorul nu va transfera datele personale ale Cumpărătorului către alte entități. Aceste date pot fi puse la dispoziția entităților autorizate să le primească conform legislației în vigoare, în special autorităților judiciare.
4. În cazul în care datele personale ale Cumpărătorului nu provin de la Cumpărător, acesta are dreptul de a::

a) depunerea unei cereri scrise, motivate, de încetare a prelucrării datelor sale cu caracter personal din cauza posibilei situații speciale în care se află, în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute de lege îndeplinite în folosul public, sau pentru îndeplinirea unor scopuri justificate legal urmărite; de către Vânzător;
b) se opune prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing sau transferului datelor cu caracter personal către alt administrator de date – Vânzătorul nu va prelucra aceste date personale în scopuri de marketing și nici nu le va transfera altui administrator de date.

ARTĂ. 14. CLAUZA SALVATORII

1. În cazul în care vreo prevedere a GTC este considerată invalidă, ilegală sau devine inaplicabilă din orice motiv, celelalte prevederi ale GTC vor fi pe deplin obligatorii și efective, ca și cum GTC ar fi fost în vigoare fără o astfel de prevedere invalidă, ilegală sau inaplicabilă. Dispozițiile nevalide vor fi înlocuite cu prevederile relevante ale dreptului civil polonez.
2. În cazul în care amploarea invalidității sau neaplicabilității declarate face imposibilă atingerea scopului, Vânzătorul și Cumpărătorul se angajează să înceapă imediat negocieri cu bună-credință pentru a înlocui prevederea invalidă sau inaplicabilă cu o astfel de prevedere valabilă și eficientă care să corespundă în cea mai mare măsură posibilă cu intenţia unei astfel de dispoziţii înlocuite .

ARTĂ. 15. DISPOZIȚII FINALE

1. Părțile convin că modificările aduse CG-urilor efectuate de către Vânzător nu necesită o anexă și că au efecte juridice din momentul publicării pe site-ul www.arcoore.com.
2. În alte chestiuni care nu sunt acoperite de GTC, se aplică prevederile legislației poloneze, în special Codul civil. Eventualele litigii vor fi soluționate în conformitate cu formularea GTC de la data depunerii reclamației.
3. Eventualele litigii care decurg din CGC se vor rezolva pe cale amiabila, iar in lipsa unui acord in termen de 30 de zile, toate litigiile vor fi solutionate de o instanta poloneza cu jurisdictie materiala si locala pentru sediul Vanzatorului.
4. Limba obligatorie în comunicarea dintre părți este poloneză. În cazul în care Cumpărătorul nu poate comunica în poloneză, părțile acceptă engleza ca limbă obligatorie.
5. Aceste GTC au fost întocmite în poloneză, engleză, spaniolă și germană. În cazul oricăror discrepanțe între versiunile poloneză, engleză și germană, versiunea poloneză va prevala.

Promovare pentru utilizatorii conectați

Înregistrați-vă pe site-ul nostru și beneficiați de reduceri atractive la produsele noastre!

×